AGRASEN JAYANTI 2022
President: Suresh Arya - 9437373299
Secretary: SanjayAgrawal (Gandhi) - 9437033583
12 Mahina Ke Kitab Pathan

Mona Jharwaliya 9938306412 - Deepa Jain 8328894322 -

Participant: 1Age: 12+
Gender: FemaleVenue: Hari Bhawan
Date:
19-Sep-2022
Time:
2:30 PM
Sanstha: MYM Pragati Sakha
Plate Music Dance

Lalita Agrawal 9777901300 - Sudha Khemka 9437523248 -

Participant: 1Age: -
Gender: FemaleVenue: Hari Bhawan
Date:
19-Sep-2022
Time:
2:30 PM
Sanstha: Antarastriya Agrawal sammelan
Art And Craft

Manish Jain 8895966466 - Abhinash Jain 9439582117 -

Participant: 1Age: 12-25
Gender: AllVenue: Hari Bhawan
Date:
19-Sep-2022
Time:
3:00 PM
Sanstha: Terapanth yuva parishad
Mann Ki Bhaw Par Kavita

Sabita Agrawal 9938399724 - Suraj Jharwaliya 8637279535 -

Participant: 1Age: -
Gender: AllVenue: Hari Bhawan
Date:
19-Sep-2022
Time:
3:30 PM
Sanstha: Marwari mahila samiti
Bujurg Ka Anubhab

Vimal Jain 9937174008 - Ashok Agrawal 9437223725 -

Participant: 1Age: 60+
Gender: MaleVenue: Hari Bhawan
Date:
19-Sep-2022
Time:
4:00 PM
Sanstha: Bujugo Ka Anubhaw
Mai Mba Hu

Vikash Khemka 9668491410 - Deeraj Agrawal 7751044617 -

Participant: 1Age: -
Gender: AllVenue: Hari Bhawan
Date:
19-Sep-2022
Time:
4:30 PM
Sanstha: MYM, KBJ
Musical Chair

Sahil Agrawal 775084704 - Dheepash Agrawal 7683868777 -

Participant: 1Age: -
Gender: AllVenue: Hari Bhawan
Date:
19-Sep-2022
Time:
5:00 PM
Sanstha: Agrawal Mitra Mandal
Question-Answer On - Rajnetik Pariwarik

Sanju Agrawal 9437241502

Participant: 1Age: -
Gender: AllVenue: Hari Bhawan
Date:
20-Sep-2022
Time:
2:30 PM
Sanstha: Antarastriya Agrawal sammelan
Dada Pota Data Poti

Pooja Jain 9437358831 - Boby Jain 9348233507 -

Participant: 2Age: 4-12
Gender: AllVenue: Hari Bhawan
Date:
20-Sep-2022
Time:
3:00 PM
Sanstha: Terapanth yuva parishad
Gali Cricket

Arpan Jain 8984112191 - Aman Agrawal 8984916007 - Arihant Jain 8602211353

Participant: 1Age: -
Gender: AllVenue: Hari Bhawan
Date:
20-Sep-2022
Time:
3:00 PM
Sanstha: MYM, Vikash Sakha
Wad-Wiwad

Shalini Agrawal 9777262143 - Monika Gupta9178648588 -

Participant: 1Age: -
Gender: AllVenue: Hari Bhawan
Date:
20-Sep-2022
Time:
3:30 PM
Sanstha: Antarastriya Agrawal sammelan
Snake-And-Ladder

Mohit Bansal 9937526560 - Manish Agrawal 9937037585 -

Participant: 1Age: 50+
Gender: All Venue: Hari Bhawan
Date:
20-Sep-2022
Time:
4:00 PM
Sanstha: Utkal Pradeshik marwari sammelan
Ang Dan Natika

Sima Singhal 7683868777 - Vijeeta Agrawal 8457889655 -

Participant: 1Age: -
Gender: AllVenue: Hari Bhawan
Date:
20-Sep-2022
Time:
5:00 PM
Sanstha: Marwari mahila samiti
Best Couple

Sachin Agrawal 9777131152 - Manish Agrawal 7684007093. Couples

Participant: 2Age: -
Gender: AllVenue: Hari Bhawan
Date:
20-Sep-2022
Time:
5:00 PM
Sanstha: MYM, KBJ
Karoke Singing

Deepak Jain 8093010001 - Ajay Agrawal 9937037585 -

Participant: 1Age: -
Gender: AllVenue: Hari Bhawan
Date:
20-Sep-2022
Time:
5:30 PM
Sanstha: MYM, Vikash Sakha
Wad-Wiwad

Pankaj Jain 8093300345 - Shivchandra Agrawal 9704106622 -

Participant: 1Age: -
Gender: AllVenue: Hari Bhawan
Date:
21-Sep-2022
Time:
3:00 PM
Sanstha: Utkal Pradeshik marwari sammelan
Dance Jara Hatke

Pankaj Jain 9937799332 - Shashil Agrawal 9938284924 - Gopal Agrawal 7752054725

Participant: 1Age: 8-15
Gender: MaleVenue: Hari Bhawan
Date:
21-Sep-2022
Time:
3:00 PM
Sanstha: MYM, KBJ
Bunder Wala Sajao

Chandani Agrawal 9937799332 - Sima Banshal 7750084704 -

Participant: 1Age: 15+
Gender: FemaleVenue: Hari Bhawan
Date:
21-Sep-2022
Time:
3:00 PM
Sanstha: MYM Pragati Sakha
Danace Rajasthani Or Marwari

Vijeeta Agrawal9937731351 - Doli Jain 6371352424 -

Participant: 1Age: -
Gender: FemaleVenue: Hari Bhawan
Date:
21-Sep-2022
Time:
3:30 PM
Sanstha: Antarastriya Agrawal sammelan
Pilo Game

Toshi Agrawal9437526808 - Pooja Agrawal 8984424327 -

Participant: 1Age: 12+
Gender: FemaleVenue: Hari Bhawan
Date:
21-Sep-2022
Time:
4:00 PM
Sanstha: Marwari mahila samiti
Spoon Race

Keshav Agrawal 8763341483 - Sahil Agrawal 9556537782 -

Participant: 1Age: -
Gender: AllVenue: Hari Bhawan
Date:
21-Sep-2022
Time:
4:00 PM
Sanstha: Agrawal Mitra Mandal
Find the Mystry

Abhilash Jain 8457889655 - Namish Jain 7750084704 -

Participant: 1Age: -
Gender: AllVenue: Hari Bhawan
Date:
21-Sep-2022
Time:
4:00 PM
Sanstha: Terapanth yuva parishad
Sari Or Dupatta Ki Rangoli

Sanji Jain8637279535 - Ruchi Khandelwala 9938399724 -

Participant: 1Age: -
Gender: FemaleVenue: Hari Bhawan
Date:
22-Sep-2022
Time:
2:00 PM
Sanstha: MYM, KBJ pragati sakha
Jodi Dance Super Jodi (Do Ki Jodi Me)

Rekha Agrawal 9938399724 - Lalita Agrawal 8457072595 -

Participant: 1Age: -
Gender: AllVenue: Hari Bhawan
Date:
22-Sep-2022
Time:
3:00 PM
Sanstha: Marwari mahila samiti
Start Up India

Mukesh Mote 9437459289 - Shachin Agrwal8763341446 -

Participant: 1Age: -
Gender: AllVenue: Hari Bhawan
Date:
22-Sep-2022
Time:
3:00 PM
Sanstha: MYM, KBJ
Reels Funny Video

Nikunj Jain 7077189888 - Rahul Agrawal9777901300 -

Participant: 1Age: -
Gender: AllVenue: Hari Bhawan
Date:
22-Sep-2022
Time:
3:30 PM
Sanstha: Agrawal mitra mandal
Miss Kantabanji

Arati Mital 958362777 - Manju Chhapadiya8093010001 -

Participant: 1Age: 15+
Gender: FemaleVenue: Hari Bhawan
Date:
22-Sep-2022
Time:
4:00 PM
Sanstha: MYM, KBJ pragati sakha
Matki Fod

Piyush Jain 7205780532 - Ankita Jain 9439568161 -

Participant: 1Age: -
Gender: AllVenue: Hari Bhawan
Date:
22-Sep-2022
Time:
5:00 PM
Sanstha: MYM, KBJ vikash sakha
Mr. Kantabanji

Arpan Jain 8327756525 - Nikhil Jain9439582380 -

Participant: 1Age: 15+
Gender: MaleVenue: Hari Bhawan
Date:
22-Sep-2022
Time:
5:00 PM
Sanstha: Terapanth yuva parishad
Khana Khajana ( Ek Mitha Ek Namkin)

Sanju Agrawal 9777903441 - Boby Agrawal 8763190604 -

Participant: 1Age: -
Gender: FemaleVenue: Hari Bhawan
Date:
23-Sep-2022
Time:
3:00 PM
Sanstha: Marwari mahila samiti
Pura Hum Bole Adha Tum Bolo

Hema Agrawal 9777208356 - Soyal Jindal 9165500100 -

Participant: 1Age: -
Gender: AllVenue: Hari Bhawan
Date:
23-Sep-2022
Time:
3:00 PM
Sanstha: Antarastriya Agrawal sammelan
Cute Baby

Dipesh Agrawal 8018571500 - Keshav Agrawal 9437639338 -

Participant: 1Age: 0-3
Gender: AllVenue: Hari Bhawan
Date:
23-Sep-2022
Time:
3:30 PM
Sanstha: Agrawal mitra mandal
Dance Solo

Rahul Agrawal9777208356 - Keshav Agrawal 9437639338 -

Participant: 1Age: -
Gender: AllVenue: Hari Bhawan
Date:
23-Sep-2022
Time:
4:00 PM
Sanstha: Agrawal mitra mandal
Kantabanji Got Talent

Manish Jain 9437359042 - Nikhil Agrawal 9630611348 -

Participant: 1Age: -
Gender: AllVenue: Hari Bhawan
Date:
23-Sep-2022
Time:
5:00 PM
Sanstha: MYM, KBJ vikash sakha
Laxmi Putra

Kailash Jain 9439568161 - Nikhil Agrawal 9437638555

Participant: 1Age: 35+
Gender: AllVenue: Hari Bhawan
Date:
24-Sep-2022
Time:
3:00 PM
Sanstha: MYM, KBJ vikash sakha
Matching Matching

Sapna Jain 9439227420 - Boby Jain 9348233507 -

Participant: 1Age: -
Gender: AllVenue: Hari Bhawan
Date:
24-Sep-2022
Time:
3:00 PM
Sanstha: Terapanth yuva parishad
Sanskritik Pramparik Dance

Madhu Agrawal 9938638750 - Nisha Agrawal 9437916200 -

Participant: 1Age: -
Gender: FemaleVenue: Hari Bhawan
Date:
24-Sep-2022
Time:
4:00 PM
Sanstha: MYM, KBJ pragati sakha
Antrakshi

Mukesh Mote 958362777 - Pusphakant 9437639388 - Pankaj Jain 9937799332 (2 Jodi)

Participant: 2Age: -
Gender: AllVenue: Hari Bhawan
Date:
24-Sep-2022
Time:
5:00 PM
Sanstha: MYM, KBJ
Fancy Dress

Participant: 1Age: -
Gender: AllVenue: Hari Bhawan
Date:
26-Sep-2022
Time:
2:00 PM
Sanstha: MYM, Vikash Sakha
Chess Competition

Ashish Agrawal 9437329985

Participant: 1Age: -
Gender: AllVenue: Hari Bhawan
Date:
25-Sep-2022
Time:
11:00 AM
Sanstha: Agrawal sabha trust